Veiligheid en Aandachtspunten

Algemene aandachtspunten, calamiteiten, veiligheid, overlast

 

 • probeer zoveel mogelijk de bekabeling op te hangen, waar publiek de kabel kruist, of graaf de kabel (tijdelijk) in, maak elders gebruik van hekken en/of begroeïng, plaats koppelstukken echter zodanig dat er geen water in kan komen
 • zijn er meerdere omroepzones noodzakelijk, kantine / sporthal / buitenaccommodatie
 • is er 1 centrale omroeplocatie, of dient er vanuit meerdere plaatsen omgeroepen te kunnen worden
 • hoe ziet de organisatie (omroepinstallatie) eruit ingeval van een calamiteit (zware regen / dreigend onweer)
 • is er nagedacht over (tijdelijke) uitval van de energievoorziening, werkt uw omroepsysteem dan gewoon door
 • is er opvang mogelijk in kantine, dan wel hal en kunt u hier de deelnemers van uw evenement bereiken
 • denk aan de omgeving en mogelijke overlast door uw activiteiten, vergunning, overleg met omwonenden / medegebruikers buitenaccomodatie
  • is er vergunning nodig voor de omroepinstallatie
  • is afdracht van belasting en auteursrechten geregeld
 • heeft u nagedacht over ontruimingsprocedures en opvang van de deelnemers?
 • een verdubbeling van luidsprekers kan overlast beperken, daar het volume lager kan zijn bij gelijkblijvend bereik en het geluidsniveau beter verdeeld is over het complexfree web stats