Achtergrondinformatie

Â

Om tot een goed ontwerp en daarna een goede werking van een omroepinstallatie te komen zijn een aantal zaken van groot belang, zoals in de hiernaast beschreven tabs wordt weergegeven.

Voor het slagen van uw evenement is de veiligheid van gebruikers en deelnemers van groot belang.

Denk vooral vooraf goed na over veiligheid, u maakt gebruik van een mobiele omroepinstallatie en 220 volt, waarbij vaak kabelhaspels, verlengsnoeren e.d. worden toegepast, een niet deugdelijke aarding kan al voor veel problemen zorgdragen, dus maak alleen gebruik van onbeschadigde bekabeling en overtuig u van de juiste werking van alle aan te sluiten apparatuur en bekabeling.

Uw evenement wordt zo min mogelijk verstoord door hinderlijke techniek, wij dragen zorg voor een representatieve opstelling van de installatie.

Â


Âfree web stats