Ontwerppunten

Aandachtspunten bij het ontwerp (mobiele) omroepinstallatie / omroepsysteem:

 • kies een droge en windvrije omgeving voor de centrale omroeplocatie
 • gebruik per voetbalveld (100 x 50 mtr) 2 tot 4 veldluidsprekers, afhankelijk van de omgeving (afstand tot woningen), geplaatst in een hoek van 60°
 • plaats de luidsprekers zoveel mogelijk op 1 lijn langs de veld, of evenemententerrein
 • richt luidsprekers zoveel mogelijk af van de aanwezige bebouwing, dit om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken
 • een versterker moet minimaal 120% van het afgenomen vermogen kunnen leveren; stel; luidsprekers totaal 100W, dan een versterker inzetten met minimaal 120W vermogen
 • altijd vanaf de versterker beginnen met de dikste kabels, waarbij rekening gehouden dient te worden met de gegevens uit de onderstaande tabel, waarbij de kabeldikte in mm2 is weergegeven
minder dan 10% verlies bij 100V 10 m 25 m 50 m 100 m 250 m 0,5 km 1 km 2,5 km 5 km
5 watt 2x0,5 2x0,5 2x0,75 2x0,75 2x1,0 2x1,0 2x1,5 2x1,5 2x2,5
10 watt 2x0,5 2x0,75 2x0,75 2x1,0 2x1,0 2x1,5 2x1,5 2x2,5 2x2,5
25 watt 2x0,75 2x0,75 2x1,0 2x1,0 2x1,0 2x1,5 2x1,5 2x2,5 2x4,0
50 watt 2x0,75 2x0,75 2x1,0 2x1,0 2x1,5 2x1,5 2x2,5 2x4,0 2x6,0
100 watt 2x0,75 2x0,75 2x1,0 2x1,0 2x1,5 2x2,5 2x4,0 2x6,0  
250 watt 2x0,75 2x0,75 2x1,0 2x1,5 2x2,5 2x4,0 2x6,0    
500 watt 2x1,5 2x1,5 2x2,5 2x2,5 2x4,0 2x6,0      
1000 watt 2x2,5 2x2,5 2x2,5 2x4,0 2x6,0        
 • bij grotere vermogens meer kabel uitleggen, zodat het vermogen verdeeld wordt over de bekabeling
 • luidsprekers altijd van elkaar af richten, zodat galm en echo wordt voorkomen
 • maak een tekening van de accommodatie op schaal, zodat vooraf de inrichting kan worden bepaald
 • plaats waar geluidskwaliteit van meer belang is luidsprekerzuilen, of boxen
 • wij kunnen in het ontwerp een planningsvoorstel doen voor uw (tijdelijke) omroepinstallatie, waarbij meerdere voorstellen getekend kunnen worden, zoals bv. 2 of 4 luidsprekers per veld, vermogen per luidspreker en plaatsbepaling langs veld
 • bij gebruik van meer luidsprekers kunt u eventuele overlast bij omwonenden verminderen, minder volume / vermogen = minder overlast
 • hoeveel personen verwacht u maximaal, reken qua luidspreker vermogen op 2 W per persoon. (50 pers.= 100W, 100 pers.= 200W, 200 pers.= 400W)
 • maak bij buitenactiviteiten gebruik van de vuistregel 40 - 100 W per oppervlakte als een voetbalveld 
 • kies de omroeplocatie zo centraal mogelijk, maar echter wel met voldoende zicht op de te gebruiken accomodatie, een partytent is niet echt veilig, daar deze gemakkelijk kan wegwaaien
 • is het gebruik van omroepzones gewenst, wel spraak / geen muziek, om gedifferentiëerd spraak op diverse delen van het evenement, binnen / buiten enz., denk hierbij aan woonhuizen, waarbij muziek ongewenst is, maar spraak noodzakelijk is, terwijl bij de rest van het evenement muziek en spraak gewenst zijn

 

Vergelijking mm2 & AWG 6 mm2 4 mm2 2,5 mm2 1,5 mm2 1 mm2 0,75 mm2
AWG 10 12 14 16 18 20free web stats